Simona Erin

Resident Since: 2008-13-12 (10 years, 2 months ago)

Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.
Já volím to první, to druhé mi nestojí za námahu.
Nové výrobky/New products: GardenCenterSimona
https://marketplace.secondlife.com/stores/195772

View Full Profile in Second Life View Full Profile

Share |
profile image

Link to this page: http://world.secondlife.com/resident/6ff63402-5ae5-4c83-afdc-7be950a18b80