Momo Seriman

Resident Since: 2008-06-14 (11 years, 8 months ago)

…Šaty ti, láska, sám vietor utkal z jemných pavučín,
z nesmelých slov, ktoré vždy šepká milencom.
Škoda, že márne sa pokúšam ťa zovrieť v náručí,
škoda, že láska si len snom. ..
(Elán: Čakám ťa láska)

View Full Profile in Second Life View Full Profile

Share |
profile image

Link to this page: https://world.secondlife.com/resident/19603d35-fd2c-4242-8429-d64552a1702d